Jüri Kelimesinin İngilizcesi ve Almancası

Türkçe İngilizce Sözlük

jüri
jury, grand jury
jüri bölmesi
box
jüri heyeti
grand jury, array
jüri heyeti listesi
array
juri kararı
verdict
jüri listesi
jury panel
jüri olarak yazmak
empanel, impanel
jüri raporu
presentment
jüri sözcüsü
foreman
jüri sözcüsü kadın
forewoman
jüri üyesi
juror, juryman, jurywoman

Türkçe Almanca Sözlük

jüri
Preisgericht [das]
jüri mahkemesi
Schöffengericht [das], Schwurgericht [das]
jüri üyesi
Geschworene(r) [der] [die], Schöffe [der]