Jury Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

jury
n. jüri, seçici kurul
jury
adj. geçici, eğreti, yedek
jury
Medikal/Tıp Herhangi bir konuda karar verme amacıyla oluşturulmuş kurul, jüri.
jury box
n. jürinin yeri
jury-mast
Medikal/Tıp Omurganın göğüs bölümü ve başa destek olma amacıyla,özellikle belkemiği tüberkülozu veya omurga t ravmalarında kullanılan tesbit edici araç.
jury panel
jüri listesi