Justizministerium Kelimesinin Türkçesi

Almanca Türkçe Sözlük

Justizministerium
{yus'tı:tsministe:ryum} s Adalet Bakanlığı.