Kaldırmak Kelimesinin İngilizcesi ve Almancası

Türkçe İngilizce Sözlük

kaldırmak
lift, erect, carry, remove, abolish, arouse, blank out, blue pencil, boost, brook, cancel, clear, clear away, deration, do away with, elevate, get up, heave, heft, hoist, hold, hold up, jack, jack up, give smb. a lift, lift up, move away, perk
kaldırmak
Bilgisayar remove
kaldırmak (baş)
poise

Türkçe Almanca Sözlük

kaldırmak
heben, abheben, abnehmen, abräumen, abschaffen, abtragen, anheben, aufheben, aufrichten, erheben, raffen, stemmen, wegnehmen; "(ortadan) wegschaffen; (sofra) abtragen, abdecken; (