Parse Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

parse
v. gramer bakımından incelemek
parse (to)
Bilgisayar ayristirmak