Passive Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

passive
n. edilgen çatı
passive
adj. pasif, edilgen, faizsiz, dingin
passive
Medikal/Tıp Kendiliğinden bir iş yapmak yeteneğinde olmayan, hareketsiz, faaliyet göstermeyen, atıl, pasif.
passive
Biyoloji pasif
passive
Bilgisayar edilgen, pasif
passive component
Bilim pasif bileşen
passive element
Bilgisayar edilgen oge
passive four terminal network
Bilgisayar edilgen (pasif) iki kapili devre
passive guidance
Bilgisayar edilgen (pasif) gudum
passive menace
Bilgisayar edilgen (pasif) tehdit
passive network
Bilgisayar edilgen (pasif) devre
passive redundancy
Bilgisayar yedek artiklik
passive reflector
Bilgisayar edilgen (pasif) yansitici
passive threat
Bilgisayar edilgen pasif) tehdit
passive transducer
Bilgisayar edilgen (pasif) donusturucu