Past Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

past
n. geçmiş, geçmiş zaman, mazi
past
adj. geçmiş, önceki, eski, geçen
past
adv. geçecek şekilde
past
prep. geçe, geçkin, ötesinde, öte, yanından geçerek
past cure
ilerlemiş, çaresiz, ümitsiz
past due
vadesi geçmiş, gecikmiş
past endurance
dayanılmaz, çekilmez
past hope
umutsuz, ümitsiz, umutların ötesinde
past master
üstât, erbap
past perfect
dili geçmiş zamanın hikâyesi
past redemption
ıslah olmaz, kurtarılamaz
past retrieve
dönüşü olmayan, telâfisi imkânsız, çaresiz
past tense
geçmiş zaman