Pay One's Attention To Smb Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

pay one's attention to smb
kur yapmak, iltifat etmek