Perceptive Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

perceptive
Medikal/Tıp 1. Duyu organları ile alınan uyarıların zihinde mana kazanmasıyla ilgili, persepsiyonla ilgili; 2. Algılama yeteneğine sahip, seziş veya anlayış gücü gösteren.