Periodic Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

periodic
adj. periyodik, devirli, belli bir döneme ait, dönemsel, devresel, belli bir devre ait, düzenli yayınlanan, tam cümle ile ifade edilen
periodic
Medikal/Tıp 1. Belirli aralıklarla meydana gelen; 2. Tekrar vukubulan, periodik.
periodic
Biyoloji periyodik
periodic
Bilgisayar donemli, peryodik
periodic duty
Bilgisayar donemli calisma
periodic function
Bilgisayar donemli islev
periodic process
Bilgisayar donemli surec
periodic pulse train
Bilgisayar donemli darbe katari
periodic table
Bilim periyodik cetvel