Periodical Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

periodical
n. dergi
periodical
adj. periyodik, dönemsel, devirli, devresel, belli bir döneme ait, belli aralıklarla gerçekleşen, tam cümle ile ifade edilen, düzenli yayınlanan