Petition Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

petition
n. talep, rica, istirham, dilek, dilekçe
petition
v. dilekçe vermek, rica etmek, istirham etmek
petition for clemency
af dilekçesi
petition for divorce
boşanma dilekçesi
petition in bankruptcy
iflas talebi