Petty Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

petty
adj. küçük, ufak, ufak tefek, önemsiz, aşağılık, dar kafalı
petty bourgeoisie
küçük burjuvazi
petty bourgois
küçük burjuvaziye ait
petty cash
masraf kasası, küçük kasa
petty crime
küçük suç
petty jury
küçük jüri, son kararı veren oniki kişilik jüri heyeti
petty larceny
küçük hırsızlık, aşırma
petty offense
küçük suç
petty officer
astsubay, deniz astsubayı, erbaş (denizci)
petty sessions
sulh mahkemesi
petty wares
hırdavat, aktariye