Phase Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

phase
n. safha, evre, faz, aşama, bölge, kesim
phase
v. aşamalı olarak yapmak, değişik fazlar uygulamak, safhalarla gerçekleşmek
phase
Bilim katman,safha
phase
Medikal/Tıp 1. Safha, görünüş, faz phosis; 2. Heterojen bir sistemde mekanik usullerle birbirinden ayrılabline cisimlerin içinde bulundukları durum.
phase
Biyoloji evre
phase
Bilgisayar evre, faz
phase amplitude distortion
Bilgisayar evre genlik bozunumu
phase angle
Bilim faz açısı
phase angle
Bilgisayar evre acisi
phase comparator
Bilgisayar evre karsilastirici
phase compensation
Bilgisayar evre dengelemesi
phase conductor
Bilgisayar faz iletkeni
phase constant
Bilgisayar evre degismezi
phase delay
Bilgisayar evre gecikmesi
phase down
aşamalı olarak azaltmak, fazını küçültmek

Almanca Türkçe Sözlük

Phase
[die] faz, evre, safha