Pictorial Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

pictorial
n. resimli dergi
pictorial
adj. resimli, resim, resim şeklinde
pictorial art
resim sanatı, ressamlık