Piece Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

piece
n. parça, tane, bir parça, eser, kırıntı, piyes, iş, tüfek, kısa mesafe, kısa süre, taş (dama), piyondan büyük taş, madeni para
piece
v. yamalamak, parça koymak, eklemek, birleştirmek, parçalarını eklemek
piece de resistance
ana yemek, ana şey, en önemli şey
piece goods
parça mal, parça kumaş, dokuma
piece of land
toprak parçası
piece of work
iş, görev
piece rate
parça başı ücret yöntemi
piece together
bir araya getirmek, toparlamak, birleştirmek, parçalarını birleştirmek
piece up
yamamak, parça koymak