Pitch Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

pitch
n. zift, derece, aşama, basamak, perde (ses), vida adımı, eğim, yokuş (uçak), testere dişi, alan, saha, tezgâh, işportacı tezgâhı, göz boyama
pitch
v. ziftlemek, zift kaplamak, atmak, çakmak, kurmak, yerleştirmek, yüklemek, akort etmek, perdesini ayarlamak (ses), taş döşemek (yol), sunmak (mal), düşmek, yalpalamak, sendelemek, eğimli olmak, kur yapmak, sokaklarda satmak
pitch
Bilim adım
pitch
Medikal/Tıp 1. Zift pix; 2. Bir takım ağaçlardan çıkan çamsakızına benzer madde.
pitch
Bilgisayar perde (ses) damga sikligi (yazi),   yunuslama (havacilik), 4) sargi adimi (bobin)
pitch and catch technique
Bilim gönderme-algılama tekniği
pitch and toss
yazı tura
pitch angle
eğim açısı
pitch attitude
Bilgisayar yunuslama acisi
pitch axis
Bilgisayar yunuslama ekseni
pitch black
kapkara, simsiyah, zifti
pitch dark
n. zifiri karanlık
pitch darkness
zifiri karanlık
pitch frequency
Bilgisayar perde sikligi
pitch into
üstüne atılmak, dalmak, girişmek