Planned Special Exposure Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

planned special exposure
Bilim planlı özel ışınlanma,planlanmış özel ışınla(n)ma