Pleocytosis Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

pleocytosis
Medikal/Tıp Serebrospinal sıvıda lenfositlerin artması, pleositoz.
pleocytosis
Biyoloji pleositoz