Policy Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

policy
n. politika, siyaset, hareket tarzı, önlem, tedbir, poliçe, sigorta belgesi
policy
Bilim politika
policy adviser
politik danışman
policy making
politika belirleyici, hareket tarzını belirleyen
policy of state control
devletçilik