Polish Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

Polish
n. polonyalı, polonya dili, cila, boya (ayakkabı), perdah, parlaklık, cilalama, parlatma, incelik, kibarlık, nezaket, lehçe
Polish
adj. Polonya
polish
v. cilalamak, parlatmak, boyamak (ayakkabı), terbiye etmek, düzeltmek, perdahlamak, cilalanmak
Polish notation
Bilgisayar ontaki simgelemi
Polish notation
Bilgisayar ontaki simgelemi
polish off
bitirmek, halletmek, üstesinden gelmek, silip süpürmek
polish people's republic
polonya halk cumhuriyeti
polish up
iyice parlatmak, iyice cilalamak, pırıl pırıl yapmak, düzeltmek