Political Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

political
adj. politik, siyasal, siyasi, hükümet, devlet
political economy
n. iktisadi politika, iktisat bilimi
political sciences
siyasal bilgiler, siyaset bilimi, politika bilimi
political system
siyasal sistem