Politik Kelimesinin İngilizcesi, Almancası ve Türkçesi

Türkçe İngilizce Sözlük

politik
political, politic
politik danışman
policy adviser
politik görüş
politics
politik görüşünde sapma olan kimse
deviationist
politik huzursuzluk
distemper
politik konuşma yapmak
pulpiteer
politik lider
fugleman
politik olarak
politically
politik olmayan
unpolitical, unpolitic, impolitic
politik oyunlar
politics

Almanca Türkçe Sözlük

Politik
[die] politika, siyaset

Türkçe Almanca Sözlük

politik
politisch