Politik Lider Kelimesinin İngilizcesi

Türkçe İngilizce Sözlük

politik lider
fugleman