Polling Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

polling
seçim, oy verme
polling
n. oy verme, oy alma
polling booth
oy verme kabini
polling character
Bilgisayar sorgulama damgasi
polling cycle
Bilgisayar sorgulama cevrimi
polling district
seçim bölgesi
polling interrupt
Bilgisayar sorgulama iskesimi
polling method
Bilgisayar sorgulama yontemi
polling place
oy verme yeri
polling station
oy verme yeri