Poor Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

poor
adj. zavallı, fakir, düşkün, yoksul, sefil, perişan, verimsiz, çorak, zayıf (az), az, fena, kötü, naçizane
poor
n. sefil, garip
poor box
sadaka kutusu
poor fellow
adamcağız
poor fucker
zavallı adam
poor law
fakirleri koruma yasası, fakirlere yardım yasası
poor looking
gösterişsiz
poor person
fakir, yoksul, fukara
poor poll
düşük oy sayısı, az oy
poor polling
az oy alma
poor quality
düşük kalite, kötü kalite
poor quarter
fakir semt
poor relief
fakirlere yardım
poor spirited
korkak, keyifsiz
poor thing
zavallıcık, zavallı