Positive Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

positive
n. pozitif, olumlu derece, kesin şey, pozitif görüntü (film)
positive
adj. pozitif, müspet, olumlu, mutlâk, kuşkusuz, kesin, emin, dogmatik, inatçı, tam, artı, belirgin
positive
Bilim olumlu, artı
positive
Medikal/Tıp 1. Kat'i; 2. Müspet, pozitif; 3. Bir madde, durum veya hastalığın mevcudiyetini gösteren.
positive
Biyoloji pozitif
positive accommodation
Biyoloji yakına bakarken silier kasların kontraksiyonu ile oluşan uyum
positive answer
olumlu cevap
positive definite matrix
Bilgisayar kesin arti matris
positive electrode
anot, pozitif elektrod, artı yüklü uç
positive justification
Bilgisayar pozitif dogrulama
positive negative action
Bilgisayar arti eksi eylem
positive negative three step action
Bilgisayar arti eksi uc basamakli eylem
positive or regenerative feedback
Bilgisayar arti geribesleme
positive pole
pozitif kutup, artı uç, artı yüklü uç, anot
positive prescription
zaman aşımı ile kazanılan hak