Posology Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

posology
n. ilaç miktarları bilgisi
posology
Medikal/Tıp Bir ilacın değişik işler için kullanılacak miktarlarını gösteren bilgi, posoloji.
posology
Biyoloji pozoloji