Pragmatism Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

pragmatism
n. pragmatizm, uygulamacılık, faydacılık, işgüzarlık, ukâlalık, bilgiçlik taslama
pragmatism
Medikal/Tıp Bir fikir veya düşüncenin değerini, onu pratikteki fayda ve verimi ile ölçen felsefe görüşü, pragmatizm.
pragmatism
Biyoloji pragmatizm