Precipitation Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

precipitation
n. aşağı düşme, düşme, acelecilik, telaş, çökeltme, çökelme, yağış
precipitation
Bilim çöktürme,çökme
precipitation
Medikal/Tıp 1. Çökelme, bir maddenin dibe çökme suretiyle eriyikten ayrılması, presipitasyon; 2. Presipitin'in, kendisinin oluşmasına sebep olan antijen (presipitinojen) ile birleşerek çökelmesi (Bu reaksiyon birçok serolojik testlerin esasını oluşturur).
precipitation
Biyoloji presipitasyon