Preventive Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

preventive
n. önleyici ilaç, önlem
preventive
adj. önleyici, koruyucu
preventive
Medikal/Tıp 1. Koruyucu olarak; 2. Bir hastalığın cerrahi müdahale olmadan ilaç v.s. ile tedavisi; 3. Hastalığın önüne geçmek için alınan ilaç, tedbir, aşı, prevantif, profilaktik.
preventive
Biyoloji önleyici
preventive inoculation
koruyucu aşı
preventive inspection
Bilim önleyici denetim
preventive maintenance
Bilim koruyucu bakım
preventive maintenance
Bilgisayar koruyucu bakim
preventive medicine
koruyucu hekimlik