Primitive Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

primitive
n. ilk insan, primitif, yapmacıksız ve kendi kendini yetiştirmiş ressam, kök sözcük
primitive
adj. ilk, ilkel, ilk çağa ait, basit, primitif
primitive
Medikal/Tıp 1.Gelişecek olan bir şeyin ilk şekli, embriyo'da herhangi bir organ veya oluşumun başlangıçtaki taslak şekli; 2. Gelişmemiş, ilkel, basit, iptidai (toplum v.s.); 3. Ham, kaba, işlenmemiş.
primitive
Biyoloji primitif
primitive
Bilgisayar ilkel (ad)
primitive object
Bilgisayar ilkel nesne