Principal Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

principal
n. başkan, şef, okul müdürü, müvekkil, fail, düellocu, sermaye, anapara, anamal
principal
adj. baş, ana, asıl, esas, belli başlı, temel
principal
Medikal/Tıp Birinci, başta gelen, ana, başlıca en mühim, princeps.
principal
Bilgisayar ana, asal, basat
principal and interest
anapara ve faizi
principal branch
Bilgisayar basat dal, ana dal
principal components
Bilgisayar ana bilesenler
principal debtor
asıl borçlu
principal directions
Bilgisayar basat yonler
principal minor
Bilgisayar asal altbelirten