Principle Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

principle
n. ana, esas, prensip, ilke, kaynak, köken, kaide, tamamlayıcı unsur
principle
Bilim ilke
principle
Medikal/Tıp Bir maddenin müessir bir parçası.
principle
Biyoloji ilke
principle of measurement
Bilgisayar olcum ilkesi