Print Spooler Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

print spooler
Bilgisayar yazdirma kuyruklayicisi