Privilege Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

privilege
n. ayrıcalık, imtiyaz, dokunulmazlık, özel hak, rüçhan hakkı
privilege
v. ayrıcalık tanımak, imtiyaz vermek
privilege of parliament
milletvekili dokunulmazlığı
privilege of self defense
savunma hakkı, nefs i müdafaa hakkı