Production Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

production
n. üretme, üretim, yapım, imal, yapıt, eser
production
Bilim üretim
production
Medikal/Tıp Meydanag elme, olma, oluş husul, oluşum, prodüksiyon.
production capacity
üretim kapasitesi
production car
seri üretilen araba
production costs
üretim giderleri, üretim maliyeti, imalât maliyeti
production director
yayın yönetmeni
production engineer
üretim mühendisi
production goods
hammadde
production manager
üretim müdürü
production permit
Bilim üretim izni
production reactor
Bilim üretim reaktörü