Professional Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

professional
n. profesyonel, para için yapan kimse, uzman, mütehassıs, fikir işçisi, meslekten yetişme kimse
professional
adj. meslek, mesleki, uzman, profesyonel, para için yapan, meslekten yetişme, azimli, kararlı
professional
Medikal/Tıp 1. Meslekle ilgili; 2. mesleki uğraşıya bağlı, mesleki çalışma sonucu oluşan.
professional
Biyoloji mesleki
professional ethics
iş ahlâkı