Province Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

province
n. il, vilâyet, uzmanlık alanı, uzmanlık dalı, branş, iş sahası, yetki sahası