Psychotic Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

psychotic
n. psikoz hastası
psychotic
adj. psikozlu, psikoz hastası
psychotic
Medikal/Tıp 1. Psikoz'la ilgili, psikoz'a bağlı; 2. Psikoz gösteren, psikoz'la belirgin.
psychotic
Biyoloji psikotik