Public Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

public
n. halk, kamu, amme, seyirci, bar [brit.], birahane [brit.]
public
adj. halk, kamu, genel, umumi, aleni, halka açık, devlete ait, ulusal, milli
public
Bilim kamu
public
Bilgisayar kamusal
public accountant
n. yetkili muhasebeci, maliyeci
public affairs
kamu işleri
public assistance
sosyal yardım
public auction
açık artırma, müzayede
public character
popüler kişi
public convenience
umumi tuvalet
public corporation
kamu kuruluşu
public data network
Bilgisayar kamusal veri agi
public domain
kamu malı
public domain software
Bilgisayar kamuya acik yazilim
public economy
kamu ekonomisi