Quantitative Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

quantitative
adj. nicel, sayısal, miktar, kantitatif
quantitative
Bilim kantitatif,nicel
quantitative
Medikal/Tıp Kantite (kemiyet9 ye ait, kemmi, kantitatif.
quantitative
Biyoloji kantitatif
quantitative
Bilgisayar nicel
quantitative analysis
nicel çözümleme, kantitatif analiz
quantitative analysis
Biyoloji kantitatif analiz
quantitative data
Bilgisayar nicel veriler
quantitative measurement
Bilgisayar nicel olcme