Quarter Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

quarter
n. çeyrek, dörtte birlik bölüm, onbeş dakika, yirmibeş sent, köşe, yer, bölge, mahalle, makam, bağışlama, kaynak (haber), canını bağışlama, aman, dördün, yarımay, ağırlık ölçüsü (amer. 11.34 kg), ölçek (2908 hl.)
quarter
v. dörde bölmek, dört parçaya bölmek, yerleştirmek, geceletmek, konaklatmak, asker yerleştirmek, araziyi köşe bucak aramak (köpek)
quarter bill
tayfanın savaştaki yerini belirten liste
quarter circle
çeyrek daire, dairenin dörtte biri
quarter day
üç aylık ödeme günü
quarter general
yüksek rütbeli levazım subayı
quarter of a century
çeyrek yüzyıl
quarter phase (voltage) source
Bilgisayar ceyrekevreli kaynak
quarter sessions
üç ayda bir toplanan sulh mahkemesi, üç aylık aralıklarla çalışan ceza mahkemesi
quarter tone
çeyrek ton
quarter wave
Bilgisayar ceyrek dalga
quarter wave antenna
Bilgisayar ceyrek dalga anteni
quarter wave line
Bilgisayar ceyrek dalga boyunda hat