Question Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

question
n. soru, sorun, mesele, problem, söz konusu, kuşku, şüphe, bilinmez, sorgu, soruşturma, tahkikat
question
v. sorgulamak, sorular sormak, soru sormak, kuşkulanmak, şüphe etmek, sorguya çekmek
question
Bilim soru
question mark
soru işareti
question master
yarışma programı sunucusu, soruları soran kimse [radyo, tv]
question of money
para meselesi
question time
bakanlarca milletvekili sorularına ayrılan süre