Race Relations Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

race relations
ırklar arası ilişkiler
race relations board
ırkçılıkla mücadele komitesi (İng.)