Radar Kelimesinin İngilizcesi, Almancası ve Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

radar
radar
radar
n. radar
radar
Bilgisayar radar
radar altimeter
Bilgisayar radarli yukseklikolcer
radar beacon
Bilgisayar radar fari (parildak)
radar beam
Bilgisayar radar huzmesi
radar coverage
Bilgisayar radar kaplami
radar deception
Bilgisayar radar hilesi
radar display
radar ekranındaki görüntü
radar echo
Bilgisayar radar yankisi
radar horizon
Bilgisayar radar ufku
radar intelligence
Bilgisayar radar bilgi hizmeti
radar jammer
Bilgisayar radar bogucu
radar pulse
Bilgisayar radar darbesi
radar range
Bilgisayar radar erimi

Türkçe İngilizce Sözlük

radar
radar
radar
radar, radar set
radar anteni
radar scanner
radar ekranı
radar screen
radar ekranındaki görüntü
radar display, pip
radar ekranındaki işaretleme halkası
strobe
radar huzmesi
racon
radar (trafik)
speed trap
radar tuzağı
radar trap

Almanca Türkçe Sözlük

Radar
[der] radar

Türkçe Almanca Sözlük

radar
Radar [der]