Radiative Capture Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

radiative capture
Bilim ışıyıcı yakalama,ışınımlı kapma(yakalama)
radiative capture cross section
Bilim ışınımlı kapma tesir kesiti