Random Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

random
adj. rasgele, gelişigüzel, tesadüfi
random
Bilim rastgele
random
Bilgisayar rasgele, raslantisal
random access
rasgele erişim
random access
Bilgisayar rasgele erisim
random access memory (RAM)
Bilgisayar rasgele erisimli bellek
random error
Bilgisayar rasgele hata
random experiment
Bilgisayar rasgele deney
random field
Bilgisayar rasgele alan
random noise
Bilim beyaz gürültü
random number generator
Bilgisayar rasgele sayi ureteci
random numbers
Bilim rastgele sayılar
random process
Bilgisayar rasgele surec
random sample
Bilgisayar rasgele orneklem
random uniform number
Bilgisayar rasgele birbicimli sayilar