Rank Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

rank
n. sıra, dizi, saf, rütbe, aşama, sınıf, tabaka, derece
rank
v. dizmek, sıraya koymak, saymak, yer vermek, dizilmek, sıra olmak, rütbesi olmak, sayılmak, yüksek rütbeli olmak
rank
adj. bol, çok, gür, kaba, kaba saba, verimli, bereketli, tam, alâsı, bakımsız (bahçe), bozulmuş, kokmuş, kokuşmuş, iğrenç
rank
Bilgisayar kerte, sira
rank among
sayılmak, yeralmak
rank and file
erler, aşağı tabaka
rank as
sayılmak, addedilmek, yeralmak
rank beginner
acemi çaylak
rank nonsense
saçmalığın alâsı
rank of a matrix
Bilgisayar matrisin kertesi
rank order filtering
Bilgisayar sira suzgeclemesi
rank with
sayılmak, yeralmak