Rate Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

rate
n. oran, kur, rayiç, değer, ücret, bedel, posta ücreti, derece, sınıf, emlâk vergisi (İng.), belediye vergisi (İng.)
rate
v. değer biçmek, sınıflandırmak, fiyat belirlemek, saymak, addetmek, olarak görmek, layık olmak, hak etmek, sayılmak, azarlamak, fırça atmak
rate
Bilim hız
rate
Medikal/Tıp Hız, sür'at, oran, bir olayın belli bir zaman süresi içindeki oluş hızı veya görülüş sıklığı.
rate
Bilgisayar esdeger bit hizi
rate adaptation
Bilgisayar hiz uyarlamasi
rate among
arasında sayılmak
rate high with smb
çok bile olmak (birine), fazla bile olmak, kıyasla daha iyi olmak
rate of assessment
vergi oranı
rate of engine
motor gücü
rate of exchance
kur
rate of exchange
kambiyo rayici
rate time
Bilgisayar hiz suresi

Almanca Türkçe Sözlük

Rate
[die] taksit